Windykacja przy pomocy wezwań do zapłaty

mężczyzna trzymający człowieka za nogęAktualnie na rynku windykacyjnym występują różnorodne formy wezwań do zapłaty wierzytelności. Ze względu na środek przekazu informacji możemy je podzielić na 4 grupy:

1. Pisemne (pocztowe)
2. SMS-owe
3. E-mailowe
4. Telefoniczne

Podstawowym narzędziami działań windykacyjnych wobec dłużników są od wielu lat pisemne z wezwaniem do zapłaty wierzytelności. Są one różnie nazywane i przybierają dość zróżnicowane formy od łagodnych zapytań i przypomnień poprzez umiarkowane ponaglenia i wezwania do zapłaty wierzytelności, do ostrzejszych w swej formie wezwań ostatecznych, czy stanowczych ostatecznych wezwań przedsądowych. Wezwania te posiadają różnorodną treść, formę i strukturę. Są mniej lub bardziej rozbudowane i maja różnorodną szatę graficzną, od czarno-białej do kolorowej
Jeżeli wysyłają je sami przedsiębiorcy to są one zazwyczaj wzorami zaczerpniętymi z wezwań wyszukanych w Internecie, zaś gdy wysyła je kancelaria prawna, to są one zazwyczaj bardzo formalne w swej treści. W przypadku wezwań wysyłanych przez firmy windykacyjne występuje olbrzymia ich różnorodność, gdyż każda firma stara się aby jej wezwania były specyficzne i różniły się od innych firm windykacyjnych.
Ostatnio coraz częściej firmy windykacyjne prowadzą swoje windykacje poprzez wiadomości e-mailowe lub SMS-owe. Windykacja przy ich pomocy jest znacznie tańsza i ogranicza koszty ponoszone przez firmy windykacyjne. W tym przypadku odzyskiwanie należności odbywa się często w sposób zautomatyzowany np. przy użyciu narzędzia Internetowego jakim jest platforma windykacyjnego umożliwiająca elektroniczne odzyskiwanie należności.
Sporadycznie wykorzystywane są też w windykacji automatycznie generowane krótkie telefoniczne informacje głosowe, jednak ich skuteczność windykacyjna wydaje się być dość wątpliwa.
Najbardziej skuteczna formą jaką może przybrać windykacja za pomocą wezwań do zapłaty jest odzyskiwanie należności poprzez stosowanie jednoczesne różnych kanałów dotarcia do dłużnika za pomocą wezwań pisemnych, e-maili i SMS-ów. Aktualnie tylko nieliczne firmy windykacyjne korzystają z tego sposobu na odzyskiwanie wierzytelności. Nie każda firma windykacyjna jest na tyle zorganizowana i wyposażona w odpowiednie narzędzia informatyczne aby móc stosować tak zorganizowaną windykację należności. Wygląda na to, że odzyskiwanie wierzytelności coraz częściej będzie szło w kierunku jednoczesnego wykorzystywania różnorodnych form komunikacji się z dłużnikiem w trakcie prowadzenia windykacji.
Firmy windykacyjne korzystające z rozwiązań takich jak platforma do windykacji automatycznej za pomocą e-maili i SMS-ów, czy też specjalnych programów do zarządzania windykacją elektroniczną będą mogły zdecydowanie taniej i skuteczniej docierać do dłużników, a w związku z tym, będą niewątpliwie skuteczniejsze od tych, które odzyskiwanie długów prowadzą jedynie za pomocą pisemnych wezwań do zapłaty wierzytelności.

 

2021 Najlepsi Oferteo