Prowadzenie pojedynczej sprawy

Prowadzenie pojedynczej sprawy windykacyjnej obejmuje wszelkie działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika na etapach:

 1. polubownym
  - negocjowanie z dłużnikiem sposobu i terminu zapłaty na drodze kontaktów korespondencyjnych, telefonicznych, poprzez kontakt osobisty w siedzibie Zleceniobiorcy, zaś w wyjątkowych sytuacjach (przejęcie spraw od dłużnika na jego dłużników) również w siedzibie dłużnika.
  - dokonanie sprawdzenia majątkowego dłużnika w dostępnych zasobach informatycznych
  - prowadzenie postepowania mediacyjnego
  - nadzorowanie terminowości spłat ratalnych dokonywanych przez dłużnika
 2. sądowym (pod nadzorem Zleceniobiorcy prowadzi sprawę współpracująca z nim Kancelaria Prawna)
  - przygotowanie dokumentacji i pozwu
  - uzyskanie nakazu zapłaty/wyroku
  - zapewnienie obsługi prawnej
  - uzyskanie klauzuli wykonalności
 3. egzekucyjnym
  - przygotowanie dokumentacji i wniosku egzekucyjnego
  - obsługa prawna egzekucji komorniczej
  - Dodatkowe Wspomaganie Egzekucji Komorniczej
  polegające na dodatkowym oddziaływaniu na przebieg egzekucji komorniczej poprzez:
  1. Inspirowanie i nadzorowanie działań komorniczych,
  2. Dodatkowe działania zmierzające do ustalenia majątku dłużnika,
  3. Kontaktowanie się z wierzycielem w sprawach wymagających jego decyzji,
  4. Udzielanie komornikowi uzyskanych informacji na temat majątku dłużnika,
  5. W osobistym kontakcie z komornikiem w sprawach wymagających takich działań,
  6. Aktywne i sprawne wykonywanie poleceń i zarządzeń komorniczych,
  7. Uzyskiwanie od komornika informacji telefonicznej lub pisemnej na temat stanu egzekucji,
  8. Udzielanie informacji o stanie egzekucji na telefoniczne zapytania wierzyciela,
  9. Przesyłanie na życzenie wierzyciela informacji o stanie egzekucji komorniczej w formie raportu wysłanego na jego e-mail albo przekazane poprzez panel sterowniczy należący do Zleceniodawcy na Platformie Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl,


Pobierz wycenę pojedynczej sprawy Zobacz

 

 

2021 Najlepsi Oferteo