Wywiad Gospodarczy

Obejmuje:

 1. Sprawdzenie czy wskazana firma nie występuje jako dłużnik:
  • na Ogólnopolskich Giełdach Wierzytelności 
  • na Platformie Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl
  • w bazach i wykazach dłużników dostępnych w Internecie
  • w bazach informacyjnych Lexius sp. z o.o.
 2. Zebranie informacji, czy przeciwko sprawdzanej firmie prowadzone są postępowania sądowe: ugodowe, likwidacyjne czy upadłościowe.
 3. Zebranie z kancelarii komorniczych dostępnych danych informacyjnych na temat tego, czy przeciwko sprawdzanej firmie są prowadzone postepowania egzekucyjne.
 4. Potwierdzenie danych:
  • teleadresowych,
  • dotyczących władz firmy.
 5. Zebranie istotnych danych informacyjnych i opinii o firmie znajdujących się w zasobach Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem list i baz dłużników oraz portali społecznościowych.
 6. Zebrane informacje przekazane zostaną w formie pisemnego raportu przesłanego poprzez e-mail.

Przejdź do formularza zamówienia  Zobacz

 

 

2021 Najlepsi Oferteo